Obytný rekreační soubor

Ve spolupráci s firmou ACIS připravujeme výstavbu obytného rekreačního souboru.

Urbanistické řešení

obrázek

Staré mapové podklady obce Čenkovice dokládají existenci roztroušené zástavby mimo centrum obce. To bylo ispirací při vytváření návrhu nového urbanistického cel­ku.

Jednotlivé rekreační stavby jsou proto jakoby nahodile rozhozeny po celém pozemku bez snahy o vytvoření pevného řádu, který byl naprosto cizí spontánně vznikajícím venkovským sídlům této oblasti. Jediným spojujícím prvkem pak zůstává páteřní komunikace vinoucí se mezi domy s co největším ohledem na charakter terénu.

obrázek

Hmotově nejmohutnější objekt je navržen v nejnižší části pozemku, kde stavba pohledově zaniká. Celé urbanistické řešení je vedeno snahou o co nejmenší narušení stávajícího rázu krajiny a navázání nově navrhované zástavby na historické sídlo při dodržení požadavků referátu životního prostředí.

Tento návrh je v souladu s konceptem územního plánu obce Čenkovice.

Architektonické a dispoziční řešení

obrázek

Navrhovaný obytný rekreační soubor se svým architektonickým výrazem nesnaží o vytvoření kopií pseudolidové architektury, přesto jeho hlavním ispiračním zdrojem je místní lidová architektura. Vychází jak z jejího tvarosloví, tak z materiálů běžných pro tento region. Protože se však jedná o stavbu současnou, používá je způsobem odpovídajícím přítomnosti.

Jednotlivé domy jsou samostatně nebo po skupinách dvou až tří vetknuty do kamenné podnože, která jako by přímo vrůstala do země. Tento princip umožní opticky zmenšit hmotu navrhovaných objektů, celé první podlaží je ukryto pod zelenou vegetační střechou, a zároveň umožní zvětšit jejich využitelnou plochu.

obrázek

Dispozičně toto řešení umožní vytvořit dostatečné vstupní prostory se skladovým zázemím pro jednotlivé bytové jednotky v podzemní části a zároveň dovolí umístit v jeho přední, prosvětlené části bytové prostory. Ty mohou být navíc, vzhledem k přístupu přímo z úrovně terénu, snadno adaptovatelné pro tělesně postižené.

Převážná většina bytových jednotek je však umístěna v objektech, které vyrůstají z této podnože. Jsou zde navrženy převážně byty 2+kk dopněné byty 1+kk. Vytvoření bytů s vyšším počtem pokojů, popřípadě samostatnou kuchyní, je pochopitelně možné.

obrázek

+420 602 402 333
kontaktujte nás

Aktuální počasí v Čenkovicích
v nadmořské výšce 850 m

9.5 °C • Jasno

Jasno

Aktualizováno: 26.9.2018 v 13:38:25

Jak bylo?

Pozemky Čenkovice

WebkameraWebkamera

Důležité informace

HORSKÁ SLUŽBA

561 64 Čenkovice 81
tel: 1210
mobil: +420 606 783 142
mobil: +420 602 385 555

DOPRAVA ZAVAZADEL

Z parkoviště až k chatě.
V přívěsu za skútrem.
VOLEJTE: 602 402 333

KRYTÉ PARKOVÁNÍ

VOLEJTE: 602 402 334

JÍZDA ZA SKÚTREM

Aneb. nezapomenutelný zážítek. Více zde


SKI park Červená voda

  • sjezdové tratě 4400m
  • čtyřsedačková lanová dráha s vyhříváním
  • parametry alpské úrovně
Více