V sobotu se vrátí léto

Úterní ráno je pod Bukovou horou zatažené, vane čerstvý západní vítr, teplota se pohybuje kolem + 10 °C. Příroda doplňuje vláhu a tak se sluníčka dočkáme až v sobotu. Mějte pohodový týden

5 až 10 km

Suchý vrch

obrazek vylety suchy vrch

Ve výšce 995 m.n.m. najdete kromě pohádkového výhledu také rozhlednu (která kdysi v minulosti sloužila jako vodárenská věž) a nyní uzavřenou Kramářovu chatu, postavenou roku 1928 Klubem českých turistů. Vede tudy Jiráskova horská trasa – nejznámější turistická cesta v Orlických horách.

Tvrz Bouda

Největší muzeum čs. opevnění přímo v dělostřelecké tvrzi je přístupné od května do října a nabízí dva typy prohlídkových okruhů. Pět objektů, propojených podzemními chodbami, bylo postaveno v nejvyšším stupni odolnosti. Přesto během 50.let tvrz téměř podlehla devastaci. Obrat nastal po roce 1989 také zásluhou mnoha dobrovolníků, kteří se dosud aktivně podílejí jak na chodu muzea, tak i na přípravě řady akcí pro veřejnost.

Mladkov

Podhorská vesnice, kde se kříží Jiráskova horská trasa s naučnými stezkami Zemská brána a Betonová hranice (prochází jedním z nejsilněji opevněných území v Evropě před 2. sv. válkou). Vyvěrají zde léčivé radioaktivní prameny, nejvydatnější z nich jsou Šalamoun a Karolína. V blízkosti je od roku 1996 v provozu hraniční přechod pro pěší do Polska.

Jablonné nad Orlicí

Historický střed městečka na soutoku Orličky s Tichou Orlicí byl v roce 1977 prohlášen městskou památkovou zónou, zejména díky barokním stavbám (areál kostela sv. Bartoloměje aj.). Dějiny města přibližuje expozice ve výstavní síni. Oblíbeným místem vycházek je Hradisko, přírodní lokalita v údolí Orličky s nivními loukami, meandrujícím potokem a skalními útvary.

+420 602 402 333
kontaktujte nás

Aktuální počasí v Čenkovicích
v nadmořské výšce 850 m

+9,5 °C • Zataženo

Zataženo

Aktualizováno: 25.7.2017 v 08:16:37

Jak bylo?